/    /    /  
เบสิค พลัส-www.2138acom太阳集团

Basic Plus เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้มีรูปร่างโค้งมนเป็นธรรมชาติ แท้ที่จริงแล้วคือการออกแบบตามปรัชญาของผลิตภัณฑ์ TOTOว่าด้วยเรื่องโครงสร้างแบบผสมผสานที่เน้นความยึดหยุ่นสูงสุด

เทคโนโลยี
40469太阳集团 1381.con
Related Products
 
 
 
 
Copyright © 2015, TOTO (Thailand) Co., Ltd. http://th.toto.com . All rights reserved.